Welkom

Mededelingen kerkenraad per D.V. 18 december 2020:

 • De kerkdiensten zijn vanaf zondag 20 december 2020 toegankelijk voor max. 50 kerkgangers.
 • Er is een mondkapjesplicht bij het binnenkomen en het uitgaan van de kerk. Tijdens de dienst is het niet verplicht een mondkapje op te zetten.
 • De sacramenten, huisbezoeken en catechisaties worden tijdelijk uitgesteld.
 • Alle verdere kerkelijke activiteiten zoals verenigingsactiviteiten en bijeenkomsten worden geannuleerd. Voor vragen kan men contact opnemen met de contactpersonen.
 • U kunt voorlopig geen geld wisselen op de vrijdagavonden in de even weken.
 • Deze nieuwe regelgeving is opgenomen in het onderstaande protocol.
 • We vragen u uw verantwoordelijkheid te nemen voor het navolgen van het protocol.

 

PROTOCOL KERKDIENSTEN VANAF D.V. 18 DECEMBER 2020:

Vanwege de nieuwe maatregelen in verband met het coronavirus willen we de regelgeving rondom de kerkdiensten aanpassen. De kerkenraad baseert zich hierbij op de adviezen van onze Deputaatschappen GG en de richtlijnen van het Contact in Overheidszaken (CIO) a.d.h.v. de routekaart.

Als kerkenraad willen we de volgende regelgeving aanhouden:

 • We houden kerkdiensten waarbij max. 50 bezoekers aanwezig zijn naast de dienstdoende personen.
 • De kerkdiensten zullen digitaal met beeld en geluid worden uitgezonden.
 • U ontvangt een uitnodiging voor het bijwonen van een kerkdienst via kerktijd.nl.
 • Bij gezondheidsklachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijft men thuis.
 • We houden altijd minimaal 1,5 meter afstand.
 • Er is een mondkapjesplicht bij het binnenkomen en het uitgaan van de kerk. Tijdens de dienst is het niet verplicht een mondkapje op te zetten.
 • Er zal weer een gezondheidscheck worden uitgevoerd bij binnenkomst van de kerk.
 • Bij de ingangen van de kerk kunt u de handen desinfecteren met de gereedstaande handgel.
 • In het kerkgebouw mogen adressen/gezinnen aanwezig zijn met een geruime onderlinge afstand.
 • Houd steeds minimaal 1,5 meter afstand en volg de pijlen die op de vloer zijn aangegeven en gebruik de gereserveerde plaatsen.
 • Tijdens de diensten zal er beperkt gezongen worden met het advies om dit zachtjes en ingetogen te doen.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van de toiletten (alleen bij uitzonderlijke gevallen).
 • Degenen die hun collectegeld in de collectezakjes willen doen, kunnen dit bij binnenkomst voor de aanvang van de dienst doen. Verder is er de mogelijkheid om het collectegeld via de bank te regelen.
  Op de vrijdagavonden in de even weken kan men voorlopig geen geld wisselen.
 • Neem verder de nodige algemene hygiënemaatregelen in acht (zie de richtlijnen van het RIVM).
 • De overige gemeenteleden kunnen de diensten meeluisteren via de kerktelefoon, de scanner en de website (gergemscherpenisse.nl).

De kerkdeuren mogen nog opengaan voor een gedeelte van de gemeente. Dat de HEERE Zijn zegen wil geven over de bediening van Zijn Woord zowel in de kerk als thuis. Hij is niet aan tijd of plaats gebonden!

 


Verzoek van de penningmeesters is om bij het overschrijven van geldbedragen aan de kerk en de diaconie de juiste bankrekeningnummers te gebruiken zoals vermeld in de gemeentegids:
Bankrekeningnummers kerk:
1. Rabobank, IBAN: NL89 RABO 0358 0528 07
2. ING Bank, IBAN: NL51 INGB  0001 6907 82
Bankrekeningnummer diaconie:
Rabobank, IBAN: NL63 RABO 0340 2502 83
en vermeld hierbij tevens het doel. (Collecte kerk, Collecte onderhoud gebouwen, Collecte bouwfonds, Giften kerk, Collecte Evangelisatie, zending, Theologische school, Emerituskas, en of bijzondere doeleinden, Collecte Diaconie, Giften Diaconie en of bijzondere doeleinden).
Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting door onze ANBI-status (zie www.gergeminfo.nl).

----------------------------------------------------------------------