Welkom

Mededelingen kerkenraad per D.V. 15 januari 2022

Vanwege de versoepelingen van de maatregelen door de overheid per 14 januari hebben we als kerkenraad de volgende besluiten genomen:

 • Er worden 3 kerkdiensten gehouden op zondag, maar de avonddienst wordt met een half uur vervroegd. Dus de avonddienst begint om 18.00 uur.
 • Het schema van de kerkdiensten blijft ongewijzigd.
 • De catechisaties worden gehouden met inachtneming van de maatregelen (gepaste afstand en mondkapjes).
 • De huisbezoeken zullen weer afgelegd gaan worden, mits er geen gezondheidsklachten of bezwaren zijn.
 • Alle verdere activiteiten en verenigingsbijeenkomsten kunnen weer gehouden worden mits de leiding dit verantwoord vindt.

We hopen op uw begrip en vragen uw verantwoording te nemen. Houd u aan de regels van het protocol.

SCHEMA KERKDIENSTEN

zondag 12 december 2021 A / B ABCD C / D
zondag 19 december 2021 C / D ABCD A / B
zaterdag 25 december 2021 A / B C / D 1e kerstdag
zondag 26 december 2021 C / D ABCD A / B 2e kerstdag
vrijdag 31 december 2021 C / D oudjaar
zaterdag 1 januari 2022 A / B nieuwjaar
zondag 2 januari 2022 A / C ABCD B / D leesdienst
zondag 9 januari 2022 B / D ABCD A / C
zondag 16 januari 2022 A / C ABCD B / D
zondag 23 januari 2022 B / D ABCD A / C
zondag 30 januari 2022 A / D ABCD B / C leesdienst
zondag 6 februari 2022 B / C ABCD A / D
zondag 13 februari 2022 A / D ABCD B / C
zondag 20 februari 2022 B / C ABCD A / D

PROTOCOL KERKDIENSTEN:

De kerkenraad baseert zich op de adviezen van onze Deputaatschappen GG en de richtlijnen van het Contact in Overheidszaken (CIO) a.d.h.v. de routekaart en wil de volgende regelgeving aanhouden:

 • We houden kerkdiensten waarbij een halve gemeente wordt uitgenodigd (afwisselend een tweetal wijken). Bij preeklezen tijdens de middagdienst is de gehele gemeente uitgenodigd.
 • Vanwege de avondlockdown begint de avonddienst om 18.00 uur.
 • Via de afkondigingen, het Kerkelijk Nieuws en de website wordt de verdeling aangegeven.
 • Bij gezondheidsklachten, zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, blijft men thuis.
 • Bij de ingangen van de kerk kunt u de handen desinfecteren met de gereedstaande handgel.
 • In het kerkgebouw houd men minimaal 1,5 meter afstand.
 • Er is een mondkapjesplicht bij het binnenkomen en het uitgaan van de kerk. Tijdens de dienst is het niet verplicht een mondkapje op te zetten.
 • Degenen die hun collectegeld in de collectezakjes willen doen, kunnen dit bij binnenkomst voor de aanvang van de dienst doen. Verder is er de mogelijkheid om het collectegeld via de bank te regelen. Op de vrijdagavonden in de even weken kan men voorlopig geen geld wisselen.
 • Neem verder de nodige algemene hygiënemaatregelen in acht (zie de richtlijnen van het RIVM).
 • De overige gemeenteleden kunnen de diensten meeluisteren via de kerktelefoon, de scanner en de website (gergemscherpenisse.nl).

De kerkdeuren mogen nog opengaan voor een gedeelte van de gemeente. Dat de HEERE Zijn zegen wil geven over de bediening van Zijn Woord zowel in de kerk als thuis. Hij is niet aan tijd of plaats gebonden!


Verzoek van de penningmeesters is om bij het overschrijven van geldbedragen aan de kerk en de diaconie de juiste bankrekeningnummers te gebruiken zoals vermeld in de gemeentegids:
Bankrekeningnummers kerk:
1. Rabobank, IBAN: NL89 RABO 0358 0528 07
2. ING Bank, IBAN: NL51 INGB  0001 6907 82
Bankrekeningnummer diaconie:
Rabobank, IBAN: NL63 RABO 0340 2502 83
en vermeld hierbij tevens het doel (Collecte kerk, Collecte onderhoud gebouwen, Collecte bouwfonds, Giften kerk, Collecte Evangelisatie, zending, Theologische school, Emerituskas, en/of bijzondere doeleinden, Collecte Diaconie, Giften Diaconie en/of bijzondere doeleinden).
Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting door onze ANBI-status (zie ANBI | Gergeminfo).