Welkom

Mededelingen kerkenraad per D.V. 23 september 2021

Vanwege de versoepeling van de maatregelen door de overheid per D.V. 25 september en de adviezen van onze Deputaatschappen zijn de volgende regels aangepast.

 • Er wordt een halve gemeente in de morgen- en avonddienst uitgenodigd.
 • Bij preeklezen in de middagdienst wordt de gehele gemeente uitgenodigd.
 • Er komen geen uitnodigingen meer via kerktijd.nl.
 • Via de afkondigingen, het Kerkelijk Nieuws en de website wordt aangegeven welke wijken worden uitgenodigd voor welke dienst. Houd u aan dit schema, het is niet de bedoeling om onderling te gaan ruilen.
 • De 1,5 meter-afstandsregel komt te vervallen, ook voor het catechisatie- en verenigingsseizoen, hoewel we moeten proberen om gepaste afstand te houden.
 • Het sacrament van het Heilig Avondmaal kan weer gehouden worden.
 • Laten we zorgen voor zo weinig mogelijk bewegingen in de kerkzaal.
 • De registratieplicht komt te vervallen.
 • We rekenen op uw medewerking en dat u uw verantwoordelijkheid neemt.

Houd u verder aan de regels van het protocol.

 


SCHEMA KERKDIENSTEN
morgen middag avond
zondag 26 september 2021 A / B A/B/C/D C / D leesdienst
zondag 3 oktober 2021 C / D A/B/C/D A / B
zondag 10 oktober 2021 A / B A/B/C/D C / D
zondag 17 oktober 2021 C / D A / B C / D Heilig Avondmaal
zondag 24 oktober 2021 A / C A/B/C/D B / D leesdienst
zondag 31 oktober 2021 B / D A/B/C/D A / C
zondag 7 november 2021 A / C A/B/C/D B / D
zondag 14 november 2021 B / D A/B/C/D A / C
woensdag 17 november 2021 A / D A / B B / C dankdag
zondag 21 november 2021 B / C A/B/C/D A / D leesdienst
zondag 28 november 2021 A / D A/B/C/D B / C
zondag 5 december 2021 B / C A/B/C/D A / D
zondag 12 december 2021 A / B A/B/C/D C / D
zondag 19 december 2021 C / D A/B/C/D A / B
zaterdag 25 december 2021 A / B C / D 1e kerstdag
zondag 26 december 2021 C / D A/B/C/D A / B 2e kerstdag

PROTOCOL KERKDIENSTEN:

De kerkenraad baseert zich op de adviezen van onze Deputaatschappen GG en de richtlijnen van het Contact in Overheidszaken (CIO) a.d.h.v. de routekaart en wil de volgende regelgeving aanhouden:

 • We houden kerkdiensten waarbij een halve gemeente wordt uitgenodigd (afwisselend een tweetal wijken). Bij preeklezen tijdens de middagdienst is de gehele gemeente uitgenodigd.
 • Via de afkondigingen, het Kerkelijk Nieuws en de website wordt de verdeling aangegeven.
 • Bij gezondheidsklachten, zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, blijft men thuis.
 • Bij de ingangen van de kerk kunt u de handen desinfecteren met de gereedstaande handgel.
 • In het kerkgebouw wordt om en om een bank leeg gehouden. In de bank waarin men plaats neemt probeert men voldoende afstand te houden. We volgen de pijlen die op de vloer zijn aangebracht.
 • Men mag een mondkapje dragen, maar er is geen mondkapjesplicht meer.
 • Degenen die hun collectegeld in de collectezakjes willen doen, kunnen dit bij binnenkomst voor de aanvang van de dienst doen. Verder is er de mogelijkheid om het collectegeld via de bank te regelen. Op de vrijdagavonden in de even weken kan men voorlopig geen geld wisselen.
 • Neem verder de nodige algemene hygiënemaatregelen in acht (zie de richtlijnen van het RIVM).
 • De overige gemeenteleden kunnen de diensten meeluisteren via de kerktelefoon, de scanner en de website (gergemscherpenisse.nl).

De kerkdeuren mogen nog opengaan voor een gedeelte van de gemeente. Dat de HEERE Zijn zegen wil geven over de bediening van Zijn Woord zowel in de kerk als thuis. Hij is niet aan tijd of plaats gebonden!

 


Verzoek van de penningmeesters is om bij het overschrijven van geldbedragen aan de kerk en de diaconie de juiste bankrekeningnummers te gebruiken zoals vermeld in de gemeentegids:
Bankrekeningnummers kerk:
1. Rabobank, IBAN: NL89 RABO 0358 0528 07
2. ING Bank, IBAN: NL51 INGB  0001 6907 82
Bankrekeningnummer diaconie:
Rabobank, IBAN: NL63 RABO 0340 2502 83
en vermeld hierbij tevens het doel (Collecte kerk, Collecte onderhoud gebouwen, Collecte bouwfonds, Giften kerk, Collecte Evangelisatie, zending, Theologische school, Emerituskas, en/of bijzondere doeleinden, Collecte Diaconie, Giften Diaconie en/of bijzondere doeleinden).
Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting door onze ANBI-status (zie ANBI | Gergeminfo).